Vi søker ny leder for CWDCL i Norges Danseforbund

 

 

Grenen Country Western Dance Couples & Line er organisert under sportsdansseksjonen i Norges Danseforbund.

Ettersom leder for utvalget i CWDCL og seksjonens representant for grenen har trukket seg, ønsker vi forslag til kandidat til ny leder for grenen frem til tinget 2018. Ledervervet er et frivillig verv og leder får møterett, men ingen stemmerett i seksjonen for sportsdans og rapporterer til denne.

 

Det ble opprettet en breddekomitee i linedance i 2016: Komiteen består pr i dag av 4 personer, men planlegges å utvides, og utnevnes til utvalg i CWDCL.

 

Målet til komiteen er å tilrettelegge for linedance i 10 klubber innenfor hver region i Norges Danseforbund.

Hovedoppgavene i perioden vil være å sikre CWDCL interesser i Norges Danseforbund, jobbe med rekruttering, breddeaktivitet og toppidrett, samt utvikle trener- og dommerutdanning.

Oppgavene fordeles mellom medlemmene i komiteen ut i fra kapasitet og kompetanse. Komiteen har vanligvis telefonmøte en gang i måneden og møtes 1-2 ganger i året for et større arbeidsmøte. Mye av arbeidet foregår elektronisk og man får oppgaver som skal løses selvstendig, og i samarbeid med andre. Gjennom arbeidet i komiteen kan man være med på å lede utviklingen av CWDCL på nasjonalt nivå, få organisasjonserfaring og være med å gjøre en forskjell.

Norges Danseforbund er på jakt etter dedikerte personer som ønsker å jobbe frivillig for idretten sin. Det er viktig for forbundet å finne personer som ønsker å jobbe på nasjonalt nivå for hele idretten, og at man er bevisste hvilke roller man har som tillitsvalgt i forbundet. Arbeidet i utvalget er til tider både krevende og hektisk, men også veldig lærerikt og givende. Vi er på jakt etter en person som ønsker å ta ansvar, samarbeider godt med andre og som kan bidra til å løfte CWDCL i Norges Danseforbund.

 

Er du den personen vi søker etter?

Send inn søknadsskjema og CV til organisasjonssjef Anne Cathrine Røste på epost: AnneCathrine@danseforbundet.no innen 16. august 2017.

Søknadene vil bli behandlet av administrasjonen i samarbeid med seksjonen for sportsdans og CWDCL.

Innstilling fra seksjonen vil bli sendt til hovedstyret i Norges Danseforbund for oppnevning.