Relaterte artikler

Velkommen til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Danseregion Midt-Norge:

Det skal avholdes årsmøte i Danseregion Midt Norge søndag 13. mars 2016 i Ålesund.

Ber alle notere seg dato. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om sted i Ålesund og tidspunktet.

 

Tentativ agenda er:

 

 1. Godkjenne fremmøtte representanter.
  2. Godkjenne innkalling.
  3. Godkjenne sakliste.
  4. Velge møteleder.
  5. Velge referent.
  6. Velge tellekorps/protokoll underskrivere.
  7. Behandle årsberetning for 2015.
  8. Behandle revidert regnskap for 2015.
  9. Behandle og vedta budsjett for 2016.
  10. Behandle innkomne forslag og saker.
  11. Valg.
 2. Bestemme neste årsmøte i DR Midt Norge

 

Minner om at delegater til årsmøtet skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4.

DRMN Årsmøte 2015 – Innkalling
DRMN Valgkomiteens Innstilling 2016
DRMN Regnskap 2015
DRMN Revisjonsberetning 2015
DRMN Årsmelding 2015