Relaterte artikler

Velkommen til Årsmøte i Danseregion Nord-Norge

Det blir årsmøte i Danseregion Nord-Norge på Fauske hotell under NNM 2017.

Tidspunkt: Fredag 10.02.2017 kl. 20.00

Frist for innsendelse av saker til behandling er 2 uker før årsmøtet.

For klubber som ønsker å arrangere NNM 2017 retter de en forespørsel til Danseregion Nord-Norge. Forespørselen sendes til: drnn@dansing.no

Kandidater som ønskes fremmet til styret formidles til valgkomiteen ved; Line Vesterheim, Tlf: 95156320

Det er ønskelig fra nåværende styre i DRNN at klubbene melder på sine representanter til årsmøtet. Dette for å vite at vi faktisk kan avholde møtet i hht fastsatte regelverk for dette. Påmelding sendes inn pr mail til: drnn@dansing.no

Innkalling
Regnskap 2016
Noter-til-regnskap-2016
Årsberetning 2016-2017
Budsjett-2017