Relaterte artikler

Utstyrsmidler 2016

Gjennom NIFs utstyrsmiddelordning kan klubben få dekt 1/3 til innkjøp av kostnadskrevende utstyr. Her kan du lese hva slags type utstyr klubben kan få støtte til og hvordan man søker. Fristen er 23. november

Utstyr danseklubber kan søke midler til:
– Musikkanlegg
– Dansegulv
– Maskindans
– Speil og barrer
– Musikkanlegg for døve

Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

VEILEDER TIL OPPRETTELSE AV SØKNAD TIL SPILLEMIDLER FOR UTSTYR

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no