Relaterte artikler

Utlysning av midler fra extrastiftelsen

Alle idrettslag kan søke midler via Norges Idrettsforbund til extrastiftelsen rettet mot utsatte grupper. 

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål å:
– Inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse
– Inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn
– Inkludere mennesker med en fysisk eller psykisk lidelse eller andre utsatte grupper

Søknadsfrister:
– For prosjekter med oppstart høsten 2017: 15. februar 2017
– For prosjekter med oppstart våren 2018: 15. august 2017

For å bli opprettet som søker:
Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes da som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Les mer på: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

Søkerkurs:

NIF organiserer søkerkurs på:
– Idrettens Hus i Bergen onsdag 18. januar 2017 kl. 17.00-20.00
– UBC, Ullevål stadion tirsdag 24. januar 2017 kl. 09.30- 15.15
– Idrettens Hus på Ekeberg onsdag 25. januar 2017 kl. 17.00-20.00

Send e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no innen uken før for påmelding og spørsmål.
Du trenger ikke å delta på søkerkurs for å kunne søke, men det er en fordel.
ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni og 15. desember 2017.