Relaterte artikler

Utlysning av Åpningscup 2016

Åpningscup i Freestyle/Discojazz og Slowdance avholdes høsten 2016 og vi er på jakt etter arrangør. 

Dato for konkurransen er satt til lørdag 3. september. Det vil bli gitt arrangementstøtte til å dekke reise og opphold for 2 utenlandske dommere.

Er din klubb interessert?
Fyll ut søknadsskjema og returner til fdjido@dansing.no med kopi til dans@danseforbundet.no.

Frist er satt til 01. desember. 

Søknad 
Last ned

Terminliste Freestyle & IDO-grener 2016
Last ned

 

Vi oppfordrer alle klubber til å søke og håper på stor interesse!