Relaterte artikler

Trenger klubben din plass til å danse i Oslo?

 

Vi har fått tildelt noe treningstid i hall, speilsaler og smårom i Oslo.
Frist for å melde inn treningsbehov i hall for akrobatikk, rock ‘n’ roll og sportsdrill er 7. april.

Norges Danseforbund har fått tildelt  treningstid i speilsaler og smårom  i utvalgte idrettshaller i Oslo. Her kan alle danseklubbere i Oslo søke om å bruke til treninger og samlinger, også i helgene.
Her finner du oversikt over hvilke saler Norges Danseforbund fikk tildelt i fjor:

I tillegg har akrobatikk, rock ‘n’ roll og sportsdrill fått rettigheter i hallfordelingen i Oslohallene: Her er oversikt over tildelt treningstid i hall: 

 

I ukedagene

For at klubbene skal få nytte lokalene til treninger må det sendes søknad til Norges Danseforbund innen 15. april hvert år: Adm vil gjøre en hovedfordeling basert på alle søknadene. Søknaden gjelder for hele sesongen, fra 15. august – 31. mai, dersom ikke noe annet blir avtalt. Søknad med plan for aktivitet og oversikt over antall medlemmer som potensielt kan delta i aktiviteten sendes til annecathrine@danseforbundet.no.

 

 

I helgene

Norges Danseforbund har fått tilgang til å bruke haller for konkurranser i helgene: Her er det hard konkurranse med andre forbund om fordeling av halltid, søknad om bruk av haller for større arrangementer må sendes administrasjonen i god tid senest 1. mai.

For bruk av smårommene i helgene til trening og arrangement, må dette også søkes om. For sesong (15. august – 31. mai) må søknad om tid i rom være innsendt til forbundet før 1. mai.

Etter hovedfordelingen i helgene vil drifter av idrettshall stå ansvarlig for utleie og reservasjon av all ledig halltid. Dersom det skal være behov og ønsker for reservasjon av en helg må halldrifter kontaktes i god tid.

Det er viktig å merke seg at klubber med fast treningstid vike for større arrangement. Drifter av idrettshall har ansvar for å holde åpent til de klubbene som har innvilget tid kontaktopplysninger på drifter finnes herunder.

På nettsidene til idrettskretsen finnes oversikt over hvem som trener i hvilke lokaler for inneværende sesong, dette finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/idrettsanlegg/smarom/  

Leiepris

Mandag til fredag trener medlemmer av Oslo idrettskrets vederlagsfritt i haller og speilsal og smårommene. I helgene koster det litt å leie lokalene:

Leiepris per time i helg i sesong.

Medlemmer av OIK: kr 150
Andre: begrenset oppad til kr 450

Medlemmer av OIK skal prioriteres, og det skal kun leies ut til idrettslige formål.

For øvrig gjelder Oslo idrettskrets’ egne retningslinjer for tildeling og eventuelt omfordeling av tid.