Relaterte artikler

Trener du barn mellom 3-12 år?

Aktivitetslederkurs for barnedans

Et kurs for deg som ønsker å bli eller allerede er trener for barn i alderen 3-12 år.

 

Dato: 18.-19. mars 2017

Tidspunkt: 10:00-16:00 begge dager.

Sted: Idrettenshus på Ullevål Stadion, Oslo

Påmelding: Søk opp kurset i MinIdrett eller send en mail til Janne@danseforbundet.no

 

På kurset får du kunnskap om hva som er viktig når man trener barn i forskjellige aldre og hvordan man organiserer gode dansetimer for barn. Kurset er for alle som er, eller har lyst til å bli trener for barn.

Mål etter endt kurs:

Ha kjennskap til mål, sentrale retningslinjer og miljøets betydning for barnedansen
Vite hva dans knyttet til barns utvikling, behov og forutsetninger innebærer
Vite hvordan man bør opptre overfor barn for at de skal føle trygghet, mestring og dermed trivsel i dansemiljøet
Ha kjennskap til utvalg av øvingsaktiviteter i dans som er motiverende og gir læring i danseferdigheter
Kunne organisere, sette i gang og lede aktivitetene slik at det blir orden, flyt og trivsel for barna
Kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring