Relaterte artikler

Timing til Dancer Of The Year

På bakgrunn av påmeldingene som har kommet inn har vi nå satt opp endelig timing for Dancer of the Year lørdag og søndag.

Vi tar sikte på å starte klassene som opprinnelig planlagt, og startnummer må hentes seinest en time før oppsatt starttid. Noen av klassene er imidlertid ganske store, og vi kan derfor ikke garantere at alle klasser vil avsluttes helt i henhold til oppsatte tider.

Se detaljert tidsplan her: https://www.deltager.no/2015-DOTY

For de singelklassene i freestyle og slow som har direkte finaler, kommer vi til å justere noe på tidspunktet for oppvarmingsrunden. Her vil oppvarmingen legges etter annet forsøk/2nd try, og etter 2. runde for u/11-klassene, slik at avstanden i tid mellom oppvarmingsrunde og finale blir kortere enn i de ordinære konkurransene. Det vil bli opplyst hvilke klasser dette gjelder.

Mixed International Grand Prix avvikles som todans-runder, der deltakerne først danser slow, og deretter – etter en kort pause – freestyle. Det er ikke annet forsøk/2nd try i Grand Prix, og heller ikke spoter i finalene.

De aller fleste danserne vil ha samme startnummer i freestyle og slow, men med noen unntak for de utøverne over 11 år som danser i mesterklassen kun i én av grenene. Dette vil vi forsøke å markere særskilt på startnumrene til disse utøverne.

Konkurransen arrangeres i Fjellhamarhallen helgen 28.-29. november. 

Velkommen til DOTY!!