Relaterte artikler

Søk utstyrsmidler nå

Endelig er det klart for ny søkerunde for klubbene. Søknadsfristen er i år 4.november. Søk om refundering av kostnader ved speil, gulv, barrer, musikkanlegg og maskindans nå!

Nytt i år er at en søker om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppa/idrettskolen med alle underliggende grener. For alle unntatt idrettsskolene rettes eventuelle spørsmål om utstyrstyper, og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbund. Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.noBrukerveiledning for klubben finner dere her: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000.

NB: Husk at utstyret må være kjøpt inn etter 01.januar 2015, og klubben må gjøre investeringen innen 31.12.2015 for å få refundert deler av kostnaden.

Retningslinjene er som følger:

1. Lag og foreninger, inkludert særforbund1, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2015.

2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.

4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.

5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.

7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.

8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:

a. Har lang levetid

b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.

11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.