Referater

Referater 2016-2018

Referat Styremøte nr 1 DRØN 25 april 2016-18
Referat Styremøte nr 2 DRØN-15.8 2016
Referat-Styremøte nr.3 DRØN-27.01.17
Referat-Styremøte nr.4 DRØN 2016-2018-24.04.17
Referat-Styremøte nr.5 DRØN 2016-2018-19. 6
Referat styremøte nr.6 DRØN 2016-2018

2016 Balanse 31.12.2017
2016 Driftsresultat 31.12.2017

Protokoll årsmøte 2016