Om regionen

Danseregionen Midt-Norge er et samlende organ for klubber i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.

Lov for Danseregion Midt-Norge finner du her.

Mer info om regionen finner du i menyen til høyre.