Bli medlem

Som medlem i Norges Danseforbund har du mange medlemsfordeler du kan lese om her.

Vil du begynne å danse? Ta kontakt med en klubb i ditt nærmiljø!

Er du allerede medlem av en danseklubb, og har lyst til å konkurrere?
Send mail til torerling@danseforbundet.no

Er dere en dansegruppe eller et dansecrew og vil bli medlem i Norges Danseforbund?
Send mail til torerling@danseforbundet.no

Ønsker du å starte en dansegruppe eller et dansecrew?
Det aller enkleste vil være å henvende deg til et eksisterende idrettslag og spørre om dere kan bli en undergruppe hos dem.
Ved flere spørsmål, ta kontakt med torerling@danseforbundet.no