Relaterte artikler

To stillinger utlyses

Norges Danseforbund har et ledig vikariat, da vår Generalsekretær skal ut i fødselspermisjon. Vikariatet varer fra 01. mai 2016 til 01. september 2017. I tillegg utlyser vi en kommunikasjonskonsulent i fast stilling, da vår nåværende utviklingskonsulent slutter den 31.mars. 

Norges Danseforbund har et ledig vikariat, da vår Generalsekretær skal ut i fødselspermisjon. Vikariatet varer fra 01. mai 2016 til 01. september 2017.

Fungerende Generalsekretær

Hovedarbeidsområder vil være:

 • Daglig drift av forbundets kontor, herunder ansvar for personal, økonomi, plan- og budsjettarbeid
 • Kontakt med samarbeidende organisasjoner som NIF og andre særforbund
 • Sekretær og rådgiver for styret
 • Intern kommunikasjon i hele organisasjonen
 • Strategisk utviklingsarbeid og nettverksbygging
 • Kontakt med presse, media og samarbeidspartnere
 • Marked- og sponsorarbeid

Lønn og øvrige arbeidsbetingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Generalsekretær Mona Kristiansen, tlf: 90555935.

Skriftlig søknad med CV kan sendes på e-post til: mona@danseforbundet.no innen 22. januar 2016.

Les hele utlysningsteksten her:
StillingsannonseFungGensekrND 2016


Kommunikasjonskonsulent

Hovedarbeidsområder vil være:

 • Oppfølging av forbundets kommunikasjonsstrategi
 • Oppfølging og utvikling av forbundets hjemmesider
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev til forbundets klubber
 • Resultatservice og pressemeldinger
 • Forbundets systemer og tekniske løsninger, herunder forbundets lisensordning
 • Streaming og TV-sendinger
 • Utarbeide informasjonsmateriell

Lønn og øvrige arbeidsbetingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Generalsekretær Mona Kristiansen, tlf: 90555935

Skriftlig søknad med CV kan sendes på e-post til: mona@danseforbundet.no innen 01. februar 2016.

Les hele utlysningsteksten her:
Stillingsannonse Kommunikasjonskonsulent 2016