Relaterte artikler

Norges Danseforbund = Rent særforbund

Gjennom en lengre sertifiseringsordning i tettsamarbeid med Antidoping Norge (ADNO), fikk Norges Danseforbund endelig meldingen om at vi fra 22.03.17  blir ansett som et rent særforbund.

Gjennom utarbeidelse av en handlingsplan og en beredskapsplan er vi stolte av å bestå sertifiseringen til ADNO.

ADNO skriver følgende:
“Fortsett det gode arbeidet med egen handlingsplan for det forebyggende antidopingarbeidet. Forbundet er å anse som Rent Særforbund etter gjeldende praksis, og kan benytte seg av Rent Særforbundslogoen.”

Forbundets handlingsplan samt beredskapsplan finner du her.

Har du noen flere spørsmål omhandlet dette se ADNO sine nettsider her.