Relaterte artikler

Nomineringen er nå stengt!

Dance Awards er dansens svar på Idrettsgallaen. Dette er kvelden hvor både dansere, trenere, klubber og andre dansevenner hedres!

Det vil bli en helaften med dans i verdensklasse og utmerkelser til de som har gjort en ekstraordinær innsats for dansen i året som har gått. 

Hvem stikker av med de gjeve prisene for 2015?

Dance Awards 2015 - ny +

Nytt av året: Prisen “Årets web” har i år blitt byttet ut med prisen “Året kommunikasjonspris”. Statuttene til de ulike prisene finner du både i nominasjonsteksten og her:

 

Årets Klubb

– må ha vært medlem av ND i minimum 1 år

– skal stå for sin egen virksomhet uten et samarbeidende dansefirma/skole som står   for aktiviteten

– skal ha et rekrutteringstilbud med bredde i alder, nivå og grener

Årets Danser

– må være blant topp 3 i Norge i sin egen dansegren

– bør ha gode resultater fra internasjonale konkurranser

– må være over 15 år

Årets Par/Duo

– må være blant topp 3 i Norge i sin egen dansegren

– bør ha gode resultater fra internasjonale konkurranser

– må være over 15 år

Årets Gruppe

– må være blant topp 3 i Norge i egen dansegren

– bør ha gode resultater fra internasjonale mesterskap

– alle medlemmer må være over 15 år

Årets Nykommer

– skal ha svært gode nasjonale resultater

– skal ha prestert godt i en eller flere nasjonale eller internasjonale konkurranser, for første gang i året som har gått

– kan ha gode resultater fra internasjonale mesterskap

Årets Konkurranse

– kan være alt fra en lokal klubbkonkurranse til et internasjonalt mesterskap

– arrangementet skal være i henhold til Konkurransereglement for ND

– bør være nyskapende for å utvikle konkurransekonseptet

– den skal ha gode rammer for utøverne

– den skal ha et godt tidsskjema

– den skal ha gode publikumsfasiliteter

Årets Trener

– kan ha bidratt til gode resultater nasjonalt og internasjonalt for utøvere

– kan ha bidratt til økt rekruttering blant barn og unge

– kan ha bidratt til nye dansemiljøer og engasjerer seg inn i forbundet

– kan ha bidratt til økt interesse for dans blant minoritetsgrupper

– kan ha bidratt til økt satsning på integrering

Årets Kommunikasjonspris (klubb)

– Klubben må ha gode websider som tydelig kommuniserer hvem de er og hva de representerer

– Klubbens nettside skal ha informasjon om klubbens styre, samt viser til medlemskap i ND og NIF med logo

– Klubben skal benytte sosiale medier som en god kommunikasjonskanal (Facebook, Instagram, Twitter etc)

– Klubben skal vise kreativitet i sin formidling av sitt budskap

Årets Bilde

– skal være av god kvalitet

– skal formidle aktiviteten og danseglede på en god måte

Årets Ildsjel

– er en støttespiller for klubben og dens medlemmer

– kan ikke ha et ansettelsesforhold i organisasjonen (klubb/krets/forbund)

– kan ikke ha personlige og/eller kommersielle interesser i organisasjonen

Folkets Pris

Folkets pris avgjøres ikke av juryen, men i sin helhet av publikum som stemmer på de nominerte i forkant av Dance Awards.

 

Lykke til!