Relaterte artikler

Nasjonalt og internasjonalt dommerkurs i IDO-grener

Vi inviterer alle interesserte til dommerkurs i Disco, Performing Arts, Salsa og West Coast allerede i april!

Vi har et stort behov for både nasjonale og internasjonale dommere i IDO-grener og inviterer derfor til dommerkurs.

 

NASJONALT DOMMERKURS I IDO-GRENER (Disco, Performing Arts, Salsa og West Coast)

 

Tid: 02.-03. april
Kl: 11.00-16:00 begge dager
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo
Pris: Kr. 450,-
Opptakskrav: T2, kan søkes om dispensasjon ved å vise til lang danseerfaring og god kjennskap til grenene.
Påmeldingslink: https://www.deltager.no/nasjonal_dommerkurs_d2_-_disco_pa_salsa_og_wc_02042016
Påmeldingsfrist: 17. mars

Utdanningen er 3-delt;
1. IDO generell del (Lørdag)
2. Grenspesifikk del (Søndag)
3. Organisatoriske kompetanskekrav og Etisk & Moralske krav til en dommer (Søndag)

Eksamen
Det avlegges skriftlig eksamen i hver del.
Eksamen i IDO generell del tas på lørdag, de andre tas på søndag.

Prøvedømming
For å bli godkjent dommer må det prøvedømmes på 2 konkurranser. Prøvedommer følges da opp av overdommer på konkurransen.
Den enkelte er selv ansvarlig for å sette seg opp på aktuelle konkurranser. Utdanningsansvarlig i administrasjonen kontaktes rundt dette: eirik@danseforbundet.no

Opprettholde lisensen
For å opprettholde dommerlisensen må du gå på dommerseminar minimum annenhvert år. Det avholdes i Oslo-området i august hvert år.
For å dømme må lisens løses, kr. 350,- pr. år

 

INTERNASJONALT DOMMERKURS I IDO-GRENER (Disco og Performing Arts)

 

Tid: 08. april
Kl: Kl. 13:00-19.00.
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo
Pris: 150 Euro
Opptakskrav: Må være nasjonal dommer
Påmeldingslink: https://www.deltager.no/internasjonalt_dommerkurs_i_ido-grener_disco_og_performing_arts_08042016
Påmeldingsfrist: 17. mars
Kursholdere: Jørn Storbråten og Kirsten Dan Jensen

Innhold i kurset;
Målet med kurset er at deltakeren skal har en god forståelse av IDOs regelverk og bedømmingssystem.
Kurset er generelt og går ikke inn på grenspesifikke detaljer.

Eksamen
1. Eksamen – IDO generell del (skriftlig på engelsk)

For å bli dommer i en spesiell del må kandidaten ta eksamen i en grenspesifikk del. Kandidaten kan ta flere eksamener samme dag hvis den ønsker det.
2. Eksamen – Grenspesifikk del (Eks. Disco eller Jazz/Moderne osv)

Prøvedømming
For å bli godkjent dommer må det prøvedømmes på 1 EM eller VM i den aktuelle grenen.
Forbundet vil i samarbeid med kandidaten vil finne første mulige prøvedømming og melde på til den.

 

Spørsmål kan rettes til henriette@danseforbundet.no

Vi anbefaler ALLE som skal ta det internasjonale kurset også å være med på den generelle IDO-delen på det nasjonale kurset. Dette vil være til stor hjelp når dere skal ta den internasjonale eksamen.

 

Vi ser fram til å se deg på kurs!