Relaterte artikler

Konkurransereglement på høring

Seksjon for Freestyle og IDO-grener har idag sendt ut konkurransereglementet på høring til alle klubber i Norges Danseforbund. 

 

Konkurransereglement for Freestyle og IDO-grener 2015

Styret ønsker tilbakemelding fra klubbene på følgende:
– Punkter som bør fjernes
– Punkter som bør inn i reglementet
– Omformuleringer av eksisterende regelverk

Det er kun klubber som har anledning til å komme med tilbakemelding, ikke enkeltpersoner.

Høringsfrist er satt til 13. desember.
Innspill sendes til fdjido@dansing.no med kopi til dans@danseforbundet.no

 

Vi ser fram til å høre fra dere!