Relaterte artikler

Klubbveiledere søkes

Vi søker etter tre engasjerte klubbveiledere!

Norges Danseforbund ønsker å øke sitt klubbutviklingskorps og søker derfor etter tre egnede kandidater til å bli klubbveiledere.

På tinget juni 2012 ble det vedtatt at Norges Danseforbund skal etablere et veilederkorps på fem personer som skal jobbe med klubbutvikling i forbundet.

Hva er en klubbveileder?

Klubbveiledere i Norges Danseforbund er prosessveiledere, som i samarbeid med tillitsvalgte og medlemmer i klubben, gjennomfører en analyse av klubbens nåsituasjon og ønsket fremtidig situasjon. Med bakgrunn i dette skal klubbutvikleren lede prosessen videre som til slutt fører til en virksomhetsplan. I tillegg kan klubbveilederen bli skolert i forbundets egne kurs, f.eks. arrangementskurs.

Klubbutviklere vil inngå i et felles veilederkorps i Norges Danseforbund. De første prosessene i klubb gjennomføres i samarbeid med en erfaren veileder. Alle klubbutviklere blir fulgt opp med skolering og jevnlige oppfølgingssamtaler.

Klubbveilederne vil i tillegg inngå i et nasjonalt nettverk av klubbveiledere, og vil blant annet få skolering innen den enkeltes kompetanseområde. I tillegg vil det årlig bli holdt et regionalt og/eller nasjonalt skoleringstilbud for deg som veileder i regi av Norges Danseforbund. Dette vil inneholde oppdateringer, erfaringsutveksling og etterutdanning innen området.

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

 • Lyst til å utvikle klubber med formål om bedre struktur og felles ståsted
 • Erfaring fra klubbdrift
 • Kunnskap om norsk idrett som organisasjon
 • Kjennskap til over og bestemmelser i norsk idrett

Personlige egenskaper:

 • Ydmyk og lyttende
 • Utadvendt
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Samarbeids- og løsningsorientert
 • God pedagogisk formidlingsevne
 • Godt humør

Som klubbutvikler vil du ikke bli fast ansatt, men får godtgjørelse etter gjennomført prosess i klubb/forbund ved forespørsel. Godtgjøring vil skje etter faste satser.

Som klubbveileder forplikter du deg til:

 • Gjennomføre minst 3 klubbutviklingsprosesser i året hvis behov
 • Ta initiativ til oppgaver innenfor arbeidersbeskrivelsen
 • Holde seg oppdatert på utviklingen innenfor sitt fagområde og bidra til å utvikle idébank.
 • Gå klubbveilederskolering gjennom Norges Idrettsforbund

Søknad med CV sendes til dans@danseforbundet.no. Søknadsfrist 01. september 2016.
Har du spørsmål, ta kontakt!

Janne Krågå

Tlf: + 47 99 16 85 77

janne@danseforbundet.no