Relaterte artikler

Invitasjon til SUPERNOVA – FDJ 4 + kvalifisering DKKQ

Danseklubben Studio 1 arrangerer FDJ 4 lørdag 29.april 2017

Sted: Fjellhamarhallen
Adresse: 1478 – Fjellhamar
Påmelding: https://medlem.deltager.no/supernova
Påmeldingsfrist: Mandag 24.april klokken 17:00

 

Foreløpig tidsplan:
Lørdag 29. april:

Under 11 år:
09.00 Under 11 år – Freestyle singel, alle nivåer
10.30 Under 11 år – Slowdance singel, alle nivåer

Over 11 år:
12.30 Freestyle Rekruttering, Litt øvet – singel
15.00 Freestyle & Slowdance grand prix(*) – Freestyle & Slowdance DKKQ-kvalik (**)
17.00 Slowdance,  Åpen klasse, Mester – singel
19.00 Freestyle Champion, Elite – singel
21.00 Slowdance,  Champion, Elite- singel

(*) I grand prix-konkurransene danser alle nivåer samlet, og det danses kun i ordinært treningstøy. Ikke spot’er i finalene. Grand prix er kun for dansere født i 2005 eller senere. For å delta i grand prix, må man være påmeldt i den ordinære konkurransen i freestyle og slow.

(**) Alle dansere født i 2004 eller tidligere – uansett nivå – kan delta i kvalifiseringen til DKKQ. For å delta i kvalifisering til DKKQ, må man være påmeldt i den ordinære konkurransen i freestyle og slow.

Pga økt tidsbruk på grand prix og DKKQ-kvalifisering er det ikke dobbel på denne konkurransen.

Dørene åpnes kl. 08.00. Startnummer hentes senest en time før oppsatt starttid (45 min. før for u/11-klasser).

Informasjon om endrede tider vil bli lagt ut her, på dansing.no og sendes til påmeldte utøvere.

Aldersbestemmelser:
Aldersinndeling i henhold til gjeldende reglement for freestyle/IDO-grener. Utøvere under 11 år omfatter
dansere som er født i 2007 eller seinere – disse danser regional konkurranse. Barn født 2012 og seinere deltar i
dansekarusell.

Konkurranselisens:
Alle utøvere som er født i 2007 eller før, og som ikke er førstegangsstartere, plikter å løse konkurranselisens.
Dette gjøres som beskrevet på http://dansing.no/for-deg/utover/lisens-og-forsikring/. Ved påmelding sjekkes det
mot NDs register over betalte lisenser, men for sikkerhets skyld bes alle utøvere om å ta med dokumentasjon
på betalt lisens på konkurransen.

Startkontingent/påmelding:
Kr. 120,- per start (kr. 240,- per par i dobbel). I tillegg kommer påmeldingsgebyr med kr. 20,- per påmelding.
Innbetalt startavgift refunderes ikke.

Påmeldingsfrist mandag 24. april kl. 17.00. Påmeldingen vil holdes åpen kort tid etter dette med mulighet
for etterpåmelding må et forhøyet gebyr. Etter dette vil etterpåmelding bare kunne skje i hallen forutsatt at
det kan dokumenteres betalt konkurranselisens.

Inngangsbillett: Kr. 120,-. Barn u/12 år kr. 70,-. Ledsagerbevis aksepteres. Program kr. 25,-.I