Relaterte artikler

Invitasjon til å søke om å arrangere Norgesserie 1 2017

Seksjonen for Sportsdans søker med dette arrangør for Norgesserie (NS) 1 – 2017. Da Frosta Danseklubb dessverre måtte si fra seg arrangementet haster det nå å få på plass en ny arrangør.

Seksjonen ønsker derfor å invitere alle sportsdansklubber til å søke om dette arrangementet. Konkurransen arrangeres lørdag 4. februar. Det er under 4 måneder til konkurransen skal arrangeres, og behovet for en rask avklaring gjør at søknadsfrist settes til fredag 21. oktober.

 

Søknadsskjema finner dere her!

Skjeamet sendes til seksjonsstyret (sportsdans@dansing.no) med administrasjonen på kopi (dans@danseforbundet.no).

 

Vi har forståelse for at avklaring av hall til arrangementet kan ligge utenfor klubbens kontroll. Klubber som ønsker å arrangere konkurransen men har problemer med avklaring av hall oppfordres derfor til å kontakte seksjonsstyret, en slik henvendelse må uansett skje i god tid innen utløpet av søknadsfristen 21. oktober.

 

For sportsdansseksjonen

Morten Engan
Leder
97 51 08 32
Sportsdans@dansing.no