Relaterte artikler

Invitasjon Østlandsserien 1 standard og latin

Drammen Sportsdanseklubb og Norges Danseforbund inviterer til Østlandsserie nr. 1 2017 i standard og latin 11.02.2017

Sted: Lierbyen skole, Stokkeveien 2, 3403 LIER

Tid: Konkurransestart kl. 11.00 11.02.2017 

Invitasjon: Finnes her

Dørene åpnes:    Kl. 09.30

Startnummer må hentes senest kl.10.00

Påmelding: Via dette excel-skjema til epost konkurranse@dsdans.no

FERDIGHETSKLASSER: Førstegangsstartende           Under 11 år, Over 11 år.

Barn I Rekruttering A, B og C
(kun for deltagere fra øst norsk dansekrets)

 

Barn II                        Rekruttering, Konkurranse, Elite

Junior I                       Rekruttering, Konkurranse, Elite

Junior II                      Rekruttering, Konkurranse, Elite

Ungdom                     Rekruttering, Konkurranse, Elite

Voksen                       Rekruttering, Konkurranse, Elite

Senior                        Rekruttering, Konkurranse, Elite

Single                         Rekruttering, Konkurranse, Elite

Rullestoldans             Rekruttering, Konkurranse, Elite

 

 

ALDERSKLASSER:           Førstegangsstartende           Under 11 år, Over 11 år

Barn I                         Til og med det året de fyller 10 år

Barn II                                   Fyller 11 år i kalenderåret

Junior I                                  Fyller 12 eller 13 år i kalenderåret

Junior II                     Fyller 14 eller 15 år i kalenderåret

Ungdom                    Fyller 16, 17 eller 18 år i kalenderåret

Voksen                      Fyller 19 år eller mer i kalenderåret

Senior                                   Fyller 35 eller mer i kalenderåret

 

NB! Vi ber alle klubber om å sette seg godt inn i det reglementet som gjelder per 1. januar 2015. Er dere i tvil, se reglement som ligger på http://www.dansing.no/grener/sportsdans/Sider/Reglement.aspx

 

ÅPEN KLASSE:                  Vals – kun basic. Åpen klasse deles i <11 år og >11 år. Under 11 år danser oppvisning kun en runde, ingen premier.

 

REGLEMENT:                   Konkurransen følger gjeldende reglement fra Norges Danseforbund når det gjelder danser, trinn og antrekk. Elite iht. WDSF’s reglement. Premiering iht Barneidrettsbestemmelsene.

 

STARTKONTINGENT:  Kr 200,- per gren per par, åpen klasse gratis

Barn I og førstegangskonkurrerende betaler kun for 1 gren.

Singelklasse betaler 100 kr per danser

 

KONKURRANSELISENS: Norges Danseforbund har innført konkurranselisens for alle som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund. Klubbene er ansvarlig for at alle deltagere har gyldig lisens

(ref informasjonsskriv til klubbene).
Følgende prisstruktur gjelder for konkurranselisensen:

  • Fra 13 år og oppover: 400,-
  • Fra 11 – 12 år: 100,-
  • Førstegangsstartende: gratis
  • Engangslisens: 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på et fåtalls konkurranser – gir startberettigelse

PÅMELDING:                     Påmeldingsskjema sendes innen 25.01.2017 til konkurranse@dsdans.no Etteranmeldelser aksepteres ikke der dette vil påvirke timingen. Bruk Excel regneark for påmelding etter oppskrift angitt under

 

FRIST:                                   For innbetaling og påmelding; 25.01.2017

Påmelding etter denne dato kan ikke påregnes dersom det fører til større endringer i timingen.

 

BETALING:                         Samlet betaling fra hver klubb til Drammen Sportsdanseklubb kontonummer: 2200 13 26485

 

INNGANGSBILLETTER:           Barn/honnør             kr 75,- (Barn under 16 år)

Voksne                       kr 150,-

Inngangsbilletter kjøpes ved inngangen. Vi har Vipps og terminal

 

SPØRSMÅL: Ved spørsmål – ta kontakt med oss på epost: konkurranse@dsdans.no eller Anne Cecilie Iversen mob: 481 28 880

 

Påmeldingsskjema sendes på mail.

All påmelding skal skje med dette Excel-regnearket