Relaterte artikler

Invitasjon Østlandsserie 3 standard og latin

Elvebyen Sportsdanseklubb inviterer til Østlandsserie 3 i standard og latin 14.05.2017

Sted:Flerbrukshallen, Lierbyen skole, Stokkeveien 2, 3400 Lier

Tid: Konkurransestart kl. 11.00

Dørene åpnes:    Kl. 09.30

Startnummer må hentes senest kl.10.00

Invitasjon og påmeldingsskjema finnes her

 

FERDIGHETSKLASSER: Førstegangsstartende Under 11 år, Over 11 år.

Barn I Rekruttering A, B og C
(kun for deltagere fra danseregion øst Norge)

 

Barn II                         Rekruttering, Konkurranse, Elite

Junior I                        Rekruttering, Konkurranse, Elite

Junior II                      Rekruttering, Konkurranse, Elite

Ungdom                      Rekruttering, Konkurranse, Elite

Voksen                        Rekruttering, Konkurranse, Elite

Senior                         Rekruttering, Konkurranse, Elite

Single                          Rekruttering, Konkurranse, Elite

 

 

ALDERSKLASSER:            Førstegangsstartende Under 11 år, Over 11 år

Barn I                           Til og med det året de fyller 10 år

Barn II                          Fyller 11 år i kalenderåret

Junior I                         Fyller 12 eller 13 år i kalenderåret

Junior II                        Fyller 14 eller 15 år i kalenderåret

Ungdom                       Fyller 16, 17 eller 18 år i kalenderåret

Voksen                        Fyller 19 år eller mer i kalenderåret

Senior                          Fyller 35 eller mer i kalenderåret

 

NB! Vi ber alle klubber om å sette seg godt inn i det nye reglementet som gjelder per 1. januar 2015. Er dere i tvil, se reglement som ligger på http://www.dansing.no/grener/sportsdans/Sider/Reglement.aspx

 

ÅPEN KLASSE:                  Tango– kun basic. Åpen klasse deles i <11 år og >11 år. Under 11 år danser oppvisning kun en runde, ingen premier.

 

REGLEMENT:                     Konkurransen følger gjeldende reglement fra Norges

Danseforbund når det gjelder danser, trinn og antrekk.

Elite iht. WDSF’s reglement..

 

STARTKONTINGENT:   Kr 200,- per gren per par, åpen klasse gratis

Barn I og førstegangskonkurrerende betaler kun for 1 gren.

Singelklasse betaler 100 kr per danser

 

KONKURRANSELISENS: Norges Danseforbund har innført konkurranselisens for alle som deltar i konkurranser i regi av Norges Danseforbund. Klubbene er ansvarlig for at alle deltagere har gyldig lisens (ref informasjonsskriv til klubbene).
Følgende prisstruktur gjelder for konkurranselisensen:

  • Fra 13 år og oppover: 400,-
  • Fra 11 – 12 år: 100,-
  • Førstegangsstartende: gratis
  • Engangslisens: 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på et fåtalls konkurranser – gir startberettigelse)

 

 PÅMELDING:                     Påmeldingsskjema sendes innen 05.05.2017 Etteranmeldelser aksepteres ikke der dette vil påvirke timingen. Bruk Excel regneark for påmelding etter oppskrift angitt under

 

FRIST:                                   For innbetaling og påmelding; velg dato.

Påmelding etter denne dato kan ikke påregnes dersom det fører til større endringer i timingen.

 

BETALING:                         Samlet betaling fra hver klubb til Elvebyen Sportsdanseklubb kontonummer: 9493.05.31817

 

INNGANGSBILLETTER: Barn/honnør  kr 70,- (Barn under 16 år),     Voksne kr 150,-

Inngangsbilletter kjøpes ved inngangen.

 

SPØRSMÅL: Ved spørsmål – ta kontakt med oss på epost: hilde@skogholt.no

eller armaer-bil@hotmail.com mob: 97510405

 

Påmeldingsskjema sendes på mail. Armaer-bil@hotmail.com

All påmelding skal skje med Excel-regneark etter følgende fastsatt rekkefølge.

Invitasjon og påmeldingsskjema finnes her