Relaterte artikler

Innkalling til kretsting i Danseregion Vest-Norge

Danseregion Vest-Norge kaller inn til kretsting i Bergen Vest Danseklubb sine lokaler fredag 29. april kl. 18.00- 20.30.

 

Adresse: LEIRVIKÅSEN 43B 5179 GOVIKEN

Forslag som ønskes behandlet sendes skriftlig til Danseregion Vest-Norge innen 31.MARS. E-post: vndk@dansing.no

aarstinget 2016

Årstinget 2016

Signert Årsmøteprotokoll 2015

Resultat og balanserapport 2015 2

Lov for Danseregion Vest-Norge 2016

Budsjett 2016

Årsberetning april 2016

Innstilling fra valgkomiteen

Revisjonsrapport