Relaterte artikler

Informasjonsmøte – Nytt bedømningssystem i Boogie Woogie

Søndag 08.11.2015 arrangerer Norges Danseforbund i samarbeid med seksjonen for Swing, Salsa og Rock’N’Roll informasjonsmøte til samtlige dansere, trenere og andre interesserte for NJS Boogie Woogie.

Fra og med 01.01.2016 trer nytt reglement i Boogie Woogie i kraft (NJS = New Judging System). Det nye reglementet omhandler endringer og forbedringer på flere plan. Både bedømningskriterier samt regel- og rammerverk fornyes. Seksjonen ønsker nå å informere samtlige dansere, trenere og andre interesserte slik at implementeringen av det nye systemet skjer så smidig som mulig.


Dato: 08.11.201511034270_916292258422015_5128070045355824234_n

Tid: 10:00-15:00

Sted: Thon Hotell Arena

Kursholder: Aina Nygård

Påmelding: Navn på deltager sendes til Eirik@danseforbundet.no. Merk påmeldingen med “NJS 2015”.

For mer informasjon se invitasjon her!

Velkommen!