Relaterte artikler

Ikke glem fristen for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har åpnet for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Søknadsfrist er 2. desember.

Tiltak som skal dekke medlemsavgifter prioriteres fremdeles ikke i ordningen, men det er åpnet for å støtte tiltak som skal inkludere barn og unge fra fattige familier i idrett.

– Både inkluderende aktiviteter som bidrar til rekruttering av målgruppen, og samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i klubber og lag, kan motta støtte, forteller seksjonssjef i Bufdir, Terje Grytten.

Artikkel med link til søknadsportalen