Relaterte artikler

Høring – Overgangsreglement for Norges Danseforbund!

Til Medlemsklubber, Seksjoner, Regioner og komiteer;

På vegne av hovedstyret sendes overgangsreglementet ut på høring til NDs klubber, regioner, seksjoner og komiteer.  Et overgangsreglement vil gjøre det enklere for klubbene når utøvere bytter klubber, og vi unngår forskjellsbehandling og konflikter (behandlet i hovedstyret under sak 54/14-16).

Overgangsreglementet vil regulere alle klubbskifter av utøvere og dommere mellom klubber som er medlem av Norges Danseforbund (ND), samt kontraktsforhold mellom klubb og utøver og mellom klubber.

Overgangsreglementet ligger vedlagt her. Høringsfrist er satt til 01.desember 2015.
Høringssvar kan sendes til geir@danseforbundet.no med emnefelt: ”Høringsvar vedrørende overgangsreglement ND”. Det er de ulike organisasjonsleddene i ND som kan svare på høringen.