Sportsdrill er idretten for deg som ønsker å drive med dans i kombinasjon med akrobatikk, turn og tekniske øvelser med drillstav

    BTF grand prix 2015 Gold Meldal

    #sportsdrill