Ranking

Det føres rankinglister i Sportsdans og listene blir oppdatert etter hver konkurranse.

 

Ranking     Oppdatert    
Rankingliste Sportsdans Etter NM standard og latin Juni 2017

 

Uttak til internasjonal deltagelse gjøres etter den til enhver tid gjeldende rankingliste, dvs. rulerende de 2 beste av de 3 siste konkurranser.
Ved representasjon under en rankingkonkurranse, tildeles et snitt av de tre siste rankingkonkurransen i den gjeldene konkurransen(merket som Rep)
I Voksen Elite, standard og latin, er den regjerende NM-vinner på uttakstidspunktet automatisk førstepar til VM standard og latin.

 

Kontaktinformasjon:

For spørsmål, ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i administrasjonen: eirik@danseforbundet.no