Ranking

Det føres rankinglister i freestyle/discojazz og slowdance, disco dance, disco freestyle og performing arts. Listene blir oppdatert etter hver konkurranse.
Det kåres rankingvinnere i freestyle/discojazz og slowdance etter vårens og høstens siste konkurranse. Rankingvinnerne vil bli offentliggjort på dansing.no og tildeles 3000 kr (ny sats fra 2017). Rankinglistene i de andre grenene brukes som grunnlag for uttak til EM og VM. 

 

Det presiseres at de øverste tre i freestyle og slow på champ-rankingen rykker opp i sine respektive eliteklasser (med mindre de samtidig har aldersopprykk – da kan de velge å bli værende)

 

Ranking     Oppdatert    
Rankingliste FDJ Etter FDJ 7 2017
Rankingliste disco Etter DC 5 2017
Rankingliste performing arts Etter DC 5 2017

 

Rankingbestemmelser

*Utdrag fra “Konkurransereglementet for freestyle/discojazz og IDO-grener“.
Les mer

 

Freestyle/discojazz og slowdance

(1) Seksjonsstyret bestemmer, i f.m. oppsettet av terminliste, hvilke konkurranser som skal telle
på rankingen.
(2) Rankingene i freestyle/slowdance og IDO-grener baseres på resultatene i de enkelte
klassene. Det gis 13 poeng for seier, 11 poeng for 2. plass, 10 poeng for 3. plass, 9 poeng for
4. plass osv., ned til 1 poeng for 12. plass.
(3) Det er de fem siste konkurransene som inngår i grunnlaget, og av disse teller utøverens fire
beste. Det er kun plasseringer i semifinaler og finaler som teller – ikke kvartfinaler.
(4) Hvis to eller flere utøvere får samme plassering i en konkurranse, deles poengene som «er til
rådighet» for de aktuelle plasseringene likt mellom utøverne.
(5) Ved aldersopprykk fra ett nivå til neste tar utøveren med seg de poengene som er oppnådd i
den siste konkurrransen før opprykk, mens øvrige poeng slettes.
(6) Hvis to utøvere har samme samlede poengsum, er det plasseringen i siste konkurranse som
er avgjørende for plasseringen. Hvis de to står likt da (ev. ingen av dem deltok) teller nest
siste konkurranse o.s.v.
(7) Dersom en aldersklasse deles opp i to klasser, skal resultatene fra disse flettes sammen slik at
det gis poeng som om klassene danses samlet.

 

IDO-grener

7.1 Generelt
(1) Ranking gjennomføres for eliteklassene i IDO-grener. Inndelingen i klasser følger IDOs
mesterskapsklasser.
(2) Hensikten med rankinglistene er å føre en liste over de beste utøverne bl.a. for uttak til
mesterskap.
(3) For at grupper/formasjoner/produksjoner skal beholde rankingpoeng, må mer enn 50 % av
utøverne som danset i én rankingkonkurranse også danse i neste. Tilsvarende må mer enn
50 % av utøverne som deltar for en gruppe/formasjon/produksjon i internasjonale
mesterskap eller world cup ha danset for gruppen/formasjonen/produksjonen i siste
rankingkonkurranse.
7.2 Uttak til mesterskap
(1) Uttak til mesterskap der ND deltar med offisiell deltakergruppe, gjøres på grunnlag av
rankinglister på det tidspunkt uttaket foregår. Dersom det på tidspunktet for uttak er særlige
forhold som gjør at rankinglistene alene ikke er tilstrekkelig for å få et rettferdig uttak14, kan
seksjonsstyret til en viss grad utøve skjønn ved uttak.
(2) Det tas ut det antall utøvere som tilsvarer Norges kvote i mesterskapet. Det vurderes ved
uttak i hvor stor grad det skal tas ut reserver ved forfall. Dersom det er utøvere som har lagt
opp i den aktuelle grenen skal dette meldes fra om av utøvers klubb slik at rankinglistene kan
justeres før uttak.
(3) Seksjonsstyret avgjør for det enkelte uttak hvor mange utøvere som det skal dekkes reise og
opphold for – alternativt om det skal gis tilskudd til reise og opphold. Slik dekning skal skje i
henhold til rankinglistene. Ved helt særskilte tilfeller kan seksjonsstyret bestemme at det skal
gis dekning til utøvere lavere på listene ved forfall blant høyere rangerte.
(4) I mesterskap og world cup der ND ikke deltar med en offisiell deltakergruppe, kan enkeltutøvere
delta dersom det er rankingsmessig grunnlag for det.
(5) Dersom det ikke er egne rankinglister i en gren, eller det er færre rankede utøvere enn
mesterskapsplasser, kan det også ses hen til rankingen i grener som ligger nært opp til den
aktuelle grenen.

 

Kontaktinformasjon:

For spesifikke spørsmål ang. rankinglistene, ta kontakt med rankingansvarlig: ranking-fdjido@dansing.no

For spørsmål ang. rankingvinnere, ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i administrasjonen: eirik@danseforbundet.no