Relaterte artikler

Dommeruttak NM i sportsdans

Sportsdansseksjonen har vedtatt at dommerpanel til nasjonale konkurranser skal offentliggjøres før konkurransen.

Hittil har dommerpanelets sammensetning ikke vært publisert i forkant av konkurransene, men seksjonen kan ikke se at det er noen grunn til å fortsette denne praksisen.

Vårt internasjonale forbund WDSF har også systematisk gått inn for offentliggjøring av dommerpanel til mesterskap og viktige konkurranser, og ser dette som et ledd i kampen mot «Match Fixing». De mener at en slik praksis fjerner muligheten for at noen skal kunne ha en fordel av å få kjennskap til panelets sammensetning på forhånd mens andre ikke har den samme informasjonen.

 Seksjonen ser det som naturlig å gjennomføre samme praksis for offentliggjøring nasjonalt, og håper med dette å bidra til større åpenhet og færre spekulasjoner rundt dette temaet.

 Regelen om offentliggjøring innføres fra nå, og dommerpanelet til NM i standard og latin er listet nedenfor. Fremover vil hovedregelen være at dommerpanelet offentliggjøres senest i forbindelse med invitasjonen til konkurransen.

Sportsdansseksjonen har gjort følgende dommeruttak til NM i standard og latin, 10. – 11. juni 2017 

Alexey Galchun, Russland

Anna de Grande, England

Ivo Munster, Tyskland

Fredi Novak, Slovenia

Martin Odstrcil, Tsjekkia

Alessandra Valeri, Italia

Gunce Yoney, Tyrkia