Relaterte artikler

Årsmøte i Danseregion Nord-Norge

Velkommen til årsmøte i Danseregion Nord-Norge fredag 5. februar kl. 21.00 på Scandic Hotell Tromsø.

For klubber som ønsker å arrangere NNM 2017 retter de en forespørsel til

DRNN. Forespørselen sendes til nndk@dansing.no

 

Påmelding til årsmøte sendes nndk@dansing.no

Årsmøteinnkalling 2016 DRNN
Årsmøtereferat 2015 DRNN
Regnskap 2015
Lov for Danseregion Nord-Norge 2016
Budsjett 2016
Årsberetning DRNN 2015
Innstilling fra valgkomiteen