Relaterte artikler

Antidoping Norge lanserer “Dopingvarsel”

Dopingvarsel er navnet på den nye varslingskanalen for doping i idretten. Varslingskanalen sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler om doping.

Hva kan det varsles om?

I Dopingvarsel kan du varsle om kjennskap til eller mistanker om doping i idretten. Dette kan være:
•Forhold knyttet til bruk, besittelse, innførsel, omsetning mv. av personer knyttet til norsk idrett.
•Manipulering i forbindelse med dopingkontrollprosessen
•Du kan også varsle hvis du har mistanker om at personer som har en tilknytning til idretten (lagledelse, trenere, leger med mer) oppfordrer til eller assisterer ved bruk av forbudte stoffer eller anvendelse av forbudte stoffer.

GÅ TIL DOPINGVARSEL

 

Om varslingskanalen:

•Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12.
•Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på skjemaserveren. Kun Antidoping Norge har tilgang til informasjonen.
•Antidoping Norge har fått konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger fremkommet via varslingskanalen.
•Dopingvarsel er knyttet til en kryptert nettside uavhengig av Antidoping Norges hjemmeside.
•Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle.

 

 

Les mer på Antidoping Norge:
http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/