Relaterte artikler

Alle med- En støtteordning for urbane stiler

Alle med skal bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse og ha en positiv innvirkning på rekruttering til urbane stiler i Norges Danseforbund. Les mer og søk midler

Teknisk komite i urbane stiler brenner for at dans skal være for alle, uansett økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn.

Støtten skal:

  • komme dansere i urbane stiler til gode.
  • muliggjøre deltakelse på kurs, konkurranser eller andre arrangementer for dansere som har økonomiske utfordringer.
  • bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i organisert idrett.
  • ha en positiv innvirkning på rekruttering til urbane stiler i Norges Danseforbund.
  • være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende danseidrett.

Det kreves at utgiftene det gis støtte til kan dokumenteres.

Søknadsberettigete:

  • Klubb som deltar på arrangement
  • Arrangør
  • Klubb som søker støtte til deltakeravgift på kurs

Det kan også søkes om å få dekt utstyr til trening og konkurranse (sko, klær o.l.)

Søknaden sendes av leder/hovedtrener:  SØKNADSSKJEMA

Det er leder/hovedtrener i klubben som kjenner medlemmenes situasjon best og kan vurdere hvilke medlemmer som trenger økonomisk bistand: Medlemmene det søkes støtte for skal ikke navngis i søknaden.